ساختار ساده ترین جمله در انگلیسی

ساختار ساده ترین جمله در انگلیسی از فعل (verb) و فاعل (subject) تشکیل شده است.

Example : 

I run.    I (pronoun) + run(verb)  

Or

Ali walks.   Ali (name) + walks (verb)                                             

بعضی افعال به مفعول هم نیاز دارند تا معنی کامل بدن. فعل bring به معنی آوردن از این دسته افعال که transitive (متعدی) نامیده می شوند، هست.

Example :

I bring water. من آب می آورم

اگر Water را اینجا حذف کنیم جمله بی معنی میشود. ( I bring ) که معنی من می آورم را می دهد ( و جای سوال چه چیزی را می آوری را باز میکند ) جمله ی ناقصی است پس قاعده فعل + فاعل تنها برای این گونه افعال صادق نیست.

به زودی آموزش مفصلی راجع به افعال Transitive ( متعدی ) و Intransitive ( غیر متعدی ) قرار خواهم داد.

Examples of Intransitive verbs in sentence (مثال هایی از کاربرد افعال ناگذر در جمله)

My store opens.

We talk.

My teacher listens.

It rains.


Examples of transitive verbs in sentence (مثال هایی از کاربرد افعال گذرا در جمله)

Alex sent (transitive verb) a postcard (direct object) from Argentina.

She left (transitive verb) the keys (direct object) on the table.

Please buy (transitive verb) me a dog (direct object)!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *